Κλάδεμα:

Κλαδεύουμε το φυτό μέχρι το έδαφος, στις αρχές της Άνοιξης πριν εμφανιστεί το νέο φύλλωμα.