Κλάδεμα

Στις αρχές της άνοιξης, για να αφαιρέσουμε τα ξερά και να του δώσουμε σχήμα.