Κλάδεμα:

Δεν χρειάζεται κλαδευτικές επεμβάσεις, πέρα από την αφαίρεση των μαραμένων λουλουδιών κατά την άνθηση.