Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται κλάδεμα. Φροντίζουμε να παρέχεται στήριξη στη νέα βλάστηση και να απομακρύνουμε τα ζιζάνια με σκαλίσματα.