Κλάδεμα

Μπορεί να κλαδευτεί ελαφρά μετά την άνθηση της τον Απρίλιο. Ποτέ όμως μέσα στον χειμώνα.