Ιδανικό φυτό για…

Εδαφοκάλυψη, εμπόδιση της εδαφικής διάβρωσης, παραθαλάσσιες φυτεύσεις, αλλά και φυτεύσεις σε πόλεις.