Ιδανικό φυτό για...

Να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη εδάφους ή φράκτη.