Ιδανικό φυτό για..

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φυτοφράχτης. Άλλη χρήση του είναι ως παρεμποδιστής διάβρωσης του εδάφους. Γενικά είναι καλή προσθήκη σε συνθέσεις με σκούρα πράσινα φυτά.