Ιδανικό φυτό για...

Μπορείτε να το φυτέψετε σε κήπους, σε παρτέρια, σε βραχόκηπους και σε γλάστρες.