Χώμα:

 

Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, αρκεί να υπάρχει καλή αποστράγγιση.  Προτιμά pH μεταξύ 6 – 7,5.