Χώμα

Προσαρμόζεται σε πολλά είδη χώματος, αλλά ευδοκιμεί καλύτερα σε ελαφρά, γόνιμα και καλοστραγγιζόμενα εδάφη.