Χώμα:

Προτιμά τα γόνιμα, πλούσια σε χούμο υγρά εδάφη με καλή αποστράγγιση. Αποφεύγουμε τα ξηρά εδάφη. Ενώ αντέχει τα ασβεστούχα εδάφη.