Χώμα:

Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις πέραν της καλής αποστράγγισης του εδάφους