Χώμα:

Έχει ελάχιστες απαιτήσεις και μπορεί να αναπτυχθεί σε φτωχά και ασβεστούχα εδάφη. Ιδανικά είναι τα αμμοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση, καλό είναι γενικά να αποφεύγονται τα πολύ βαριά εδάφη.