Χώμα

Μπορεί να φυτευτεί σε διάφορους τύπους εδάφους, αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε αμμοπηλώδη εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία με pH ίσο με 6,5 – 7.