Χώμα

Ευδοκιμεί σε ασβεστώδη εδάφη, με καλή γονιμότητα, δεν έχει πρόβλημα όμως να αναπτυχθεί σε φτωχά και με πέτρες εδάφη.