Χώμα:

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών από ελαφρά έως βαριά. Για καλύτερη απόδοση επιλέγουμε βαθιά καλά στραγγιζόμενα γόνιμα εδάφη, μέσης σύστασης.. Εάν θέλουμε πρώιμη παραγωγή επιλέγουμε ελαφρά αμμώδη εδάφη. Αναπτύσσεται σε εδάφη με pH 60 – 7,5.