Φυτά εσωτερικού χώρου

  • Όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 oC, για καλύτερο αερισμό μπορείτε να βγάλετε τα φυτά σε εξωτερικό χώρο.

Προσοχή! Τα τοποθετείτε σε θέσεις σκιερές ή ημισκιερές, δεν πρέπει οι ακτίνες του ήλιο να πέφτουν απευθείας στα φυτά, διότι κινδυνεύουν από εγκαύματα στα φύλλα.

  • Ποτίζετε μόνο όταν το χώμα έχει στεγνώσει, χωρίς υπερβολές.
  • Αγαπάνε την ατμοσφαιρική υγρασία, για αυτό θα πρέπει να φροντίζετε να ψεκάζετε τα φύλλα τους με νερό. Ακόμα καλό θα ήταν με ένα βρεγμένο βαμβάκι ή με ένα βρεγμένο πανί να καθαρίζετε τα φύλλα τους.