Φερομόνες βασίλισσας

Είναι ουσίες που εκκρίνει η βασίλισσα για να οργανώνει το μελίσσι και για να είναι ελκυστική στις άλλες μέλισσες.