Φερομόνες κηφήνα

Δεν έχουν ερευνηθεί όσο οι υπόλοιπες. Προσελκύουν στους τόπους συγκέντρωσης των κηφήνων ( πριν γίνει η σύζευξη με την βασίλισσα, συγκεντρώνονται πολλοί κηφήνες σε μία περιοχή) και άλλους κηφήνες ή ακόμα και βασίλισσες.