Εποχή σποράς

Μπορείτε να φυτέψετε την πεπονιά από τον Απρίλιο μέχρι το Μάιο, αφού έχουν περάσει οι τελευταίοι παγετοί.