Επικονίαση

Οι καρποί του λωτού παράγονται τόσο με γονιμοποίηση των ανθέων, όσο και παρθενοκαρπικά. Υπάρχουν ποικιλίες που εστιάζουν στην παρθενοκαρπία, αλλά έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία έδειξαν ότι η επικονίαση  έχει καλύτερα αποτελέσματα για το δέντρο. Οι μέλισσες ελκύονται έντονα από τα άνθη του, όμως πολλοί άλλοι επικονιαστές το αγνοούν.