Εχθροί και ασθένειες:

Οι σημαντικότερες ασθένειες είναι η κορυφοξήρα και η μολυσματική ποικιλόχρωση και κατσάρωση των φύλλων. Από εχθρούς σημαντικές ζημιές μπορούν να προκαλέσουν ο ανθοτρήτης και η λευκή ψώρα των εσπεριδοειδών.