Εχθροί και Ασθένειες

Οι πιο συνηθισμένοι εχθροί του αστερίσκου είναι οι αφίδες, οι θρίπες, ο τετράνυχος και τα τζιτζικάκια. Όλα αυτά τα έντομα μυζούν τους χυμούς του φυτού δημιουργώντας κίτρινα στίγματα στους βλαστούς και τα φύλλα. Επίσης είναι φορείς ασθενειών για τα φυτά. Σε περίπτωση προσβολής ψεκάζουμε με ειδικά σκευάσματα και αφαιρούμε τα προσβεβλημένα μέρη. Συνηθέστερες ασθένειες αποτελούν η καστανή σήψη και ο ιός της κίτρινης μαργαρίτας. Ο αστερίσκος μπορεί να προσβληθεί και από συγκεκριμένα είδη φυτοπλασμάτων. Τα μολυσμένα φυτά πρέπει να ξεριζώνονται. Φροντίζουμε να μην συγκρατείται πολύ υγρασία στο έδαφος και τα φυτά να μην είναι πολύ πυκνά φυτεμένα. Επίσης αποφεύγουμε να φυτεύουμε τον αστερίσκο στο ίδιο μέρος κάθε χρόνο.