Εχθροί και Ασθένειες

Ποικιλίες στις οποίες οι καρποί βρίσκονται σε συστάδες μπορεί να υποφέρουν από βοτρύτη ή ανθράκωση. Οι καρποί ζαρώνουν και μπορούμε να διακρίνουμε γκρίζα ή κοκκινωπά σημάδια αντίστοιχα. Το μύρτιλλο αποτελεί έναν από τους πολυάριθμους ξενιστές του ωιδίου. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούνται λευκά σκονισμένα σημάδια πάνω στα φύλλα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν κοινές μυκητολογικές ασθένειες των περισσότερων καρποφόρων φυτών και μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων. Βέβαια οι πιο συχνοί εχθροί του μύρτιλλου και του παραγωγού είναι τα πουλιά και τα σαλιγκάρια που τρέφονται με τους καρπούς του. Κατά την περίοδο καρποφορίας πρέπει να βρούμε ένα καλό καταφύγιο για το φυτό μας.