Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από ασθένειες. Μπορεί να προσβληθεί από ψείρες.