Εχθροί και ασθένειες:

Ο μίσχανθος είναι ένα φυτό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς και εξαιρετικά ανθεκτικό σε προσβολές από  ασθένειες οποιουδήποτε τύπου.