Εχθροί και ασθένειες:

Συνήθως δεν παρουσιάζει προβλήματα με ασθένειες ή εχθρούς.