Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με ασθένειες. Ο συνηθέστερος εχθρός της κάλλας είναι οι αφίδες.