Εχθροί και ασθένειες:

Δεν έχει σημαντικά προβλήματα από ασθένειες και εχθρούς.