Εχθροί :

Είναι φυτό ανθεκτικό στις περισσότερες εντομολογικές και μυκητολογικές  προβολές. Μπορεί να προσβληθεί από περονόσπορο  και φαιά σήψη, αλλά και το έντομο ισέρια(Ιcerya purchasi) ,που προκαλεί χαρακτηριστικές βαμβακοειδής περιοχές στο φυτό.