Έδαφος

Ευδοκιμεί σε ελαφρά (αμμώδη), μέτρια (πηλώδη) και βαριά (αργιλώδη) εδάφη. Μπορεί να προσαρμοστεί σε σχετικά μεγάλο εύρος pH αλλά προτιμά τα ελαφρώς όξινα εδάφη. Σημαντικό είναι το έδαφος να έχει καλή στράγγιση.