Διαφοροποίησή της

Οι νεαρές εργάτριες που ταΐζουν τον γόνο, δίνουν βασιλικό πολτό σε όλες τις προνύμφες τις τρεις πρώτες μέρες. Στη συνέχεια σε αυτές που προορίζονται να γίνουν εργάτριες δίνουν λιγότερη τροφή η οποία αποτελείται από μέλι, γύρη και νερό.