Άνθηση:

Η εποχή άνθησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία, με τις περισσότερες να ανθίζουν τέλη καλοκαιριού με μέσα φθινόπωρου.