Άνθηση

Ανθίζει από Μάιο έως Οκτώβριο. Στην Βόρεια Ελλάδα η άνθηση καθυστερεί συνήθως 10-15 μέρες, με αποτέλεσμα συχνά να αρχίζει τον Ιούνιο.