3. Ψευδής χαρακτηρισμοί

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να χαρακτηρίζεται ένα μέλι μονοανθικό ή κάποιας συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης, ενώ δεν είναι. Εκμεταλλεύοντας έτσι τα μη σαφή όρια ως προς τα μονοανθικά μέλια και το γεγονός ότι η μόνη ένδειξη της προέλευσης του μελιού είναι η γύρη.