Υαλουρονιδάση

Eυθύνεται για την διευκόλυνση της αποβολής άχρηστων ή τοξικών ουσιών από χαλασμένους ιστούς.