Βολβοί

  • Όταν το υπέργειο μέρος του εδάφους έχει ξεραθεί τελείως, θα πρέπει να απομακρύνετε τους βολβούς του καλοκαιριού και να τους αποθηκεύσετε σε σκοτεινό και ξηρό μέρος.
  • Αυτή η εποχή είναι κατάλληλη για να φυτέψετε τους φθινοπωρινούς βολβούς, ώστε να έχετε άνθη την άνοιξη. Για να σας δώσουν εντυπωσιακά άνθη η φύτευση τους θα πρέπει να γίνει προτού παγώσει το χώμα. Έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά οι ρίζες τους και να έχουν προσληφθεί τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.
  • Για την άνθιση των φθινοπωρινών βολβών παίζουν πολλοί σημαντικό ρόλο οι χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής αυτής. Στην φύτευση είναι απαραίτητο να τους τοποθετήσετε σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο βάθος από την μεγαλύτερη διάμετρο τους.
  • Στις λιπάνσεις σας θα πρέπει να κάνετε προσθήκη αζώτου μικρότερης ποσότητας απ’ ότι καλίου και φώσφορου, διότι μειώνεται η ανθοφορία. Θα πρέπει να λιπάνετε με 1 μονάδα αζώτου, 2 μονάδες καλίου και 2 μονάδες φωσφόρου ( N-K-P: 1-2-2).
  • Κάποιοι από τους βολβούς που μπορείτε να φυτέψετε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι:

- Τουλίπες

- Υάκινθους

- Νάρκισσους

- Φρέζιες

- Ανεμώνες

- Λίλιουμ

- Κρόκους