Βήμα 2

Τα βάζουμε σε ένα ανθοδοχείο με νερό. Δεν ξεχνάμε να αλλάζουμε το νερό μια φορά τη βδομάδα.