βήμα 2:

    

Αφαιρούμε τα φύλλα της βάσης περίπου 2-3 cm. Οι καταβολές των ριζών ήδη φαίνονται (καφέ στίγματα). Από εκεί θα φυτρώσουν οι νέες ρίζες.