Βήμα 1

Κόβουμε μερικά υγιή και εύρωστα φύλλα από το μητρικό φυτό.