Τι είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού;

Το φαινόμενο του ευτροφισμού έγινε γνωστό στα μέσα του 20 αιώνα.  Είναι μια διαδικασία που παρατηρείται σε λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους, είναι μεγάλη συγκέντρωση θρεπτικών  στοιχείων, όπως νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων,  πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Ο ευτροφισμός προκαλείται  εντονότερα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.