Θέση

 

Αναπτύσσεται χωρίς προβλήματα σε ηλιόλουστες και ημισκιασμένες θέσεις.  Ιδανικό και για  φύτευση κοντά σε τρεχούμενα νερά. Λόγω της επεκτατικότητάς του, λαμβάνουμε μέτρα περιορισμού του όταν φυτεύεται απευθείας στο έδαφος ,τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω.