Θέση

Προτιμά ηλιόλουστες θέσεις, αλλά αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ελαφρώς σκιερά μέρη.