Θέση:

Θέλει φωτεινή θέση, όμως η απευθείας έκθεση στις ακτίνες του ήλιου, μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα στα φύλλα της. Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας, λόγω κάποιας πηγής θερμότητας, καθώς και τα κρύα ρεύματα αέρα, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.