Θέση

Αναπτύσσεται σε σκιερές και ημισκιερές θέσεις.