Θέση

Για να  μπορέσει να ανθοφορήσει θα πρέπει να επιλέξετε ηλιόλουστες θέσεις.