Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες και οι ημισκιερές.