Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες, ώστε να ανοίξουν τα λουλούδια της και προστατευμένες από δυνατούς ανέμους.