Θέση:

Χρειάζεται φωτεινές και ηλιόλουστες θέσεις και είναι ακατάλληλο για παραθαλάσσια φύτευση, αφού δεν αντέχει τα υφάλμυρα νερά και τα αλμυρά σταγονίδια.